Uitgave: Geen geweld op en rond ons sportveld

Het is aan de orde van de dag en iedereen heeft er wel eens mee te maken: met pesten en geweld!
Ook als het om sporten gaat. Denk maar eens aan vernielingen in de kleedkamer, schelden langs de lijn, agressie en geweld, geen respect voor ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechter en verlies van normbesef. Laat zien dat verbaal en fysiek geweld op en rondom het sportveld onacceptabel is.

Met ondersteuning door adverteren levert het een bijdrage aan het realiseren van activiteiten die wij als stichting initiëren op en rond de sportvelden. Om agressie en geweld in de sport tegen te gaan is het blijven investeren en het geven van voorlichting. Bij iedere uitgave van het boekje ontvangt de stichting een ondersteunend bedrag om de doelstellingen en activiteiten van de stichting te continueren. De stichting is voor acquisitie en verspreiding een overeenkomst aangegaan met een uitgever die conform de juiste wet- en regelgeving hier een opvolging aan geeft.  

Voor aanvullende informatie, mogelijke klachten en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de stichting: contact@zinloosgeweld.nl