Brochure Cyberpesten

Mensen zijn sociale wezens. We praten met elkaar, we gaan met elkaar om en we hebben elkaar nodig. Soms plaag je de ander dan ook een beetje. Omdat je hem of haar mag. Plagen is daarom duidelijk iets heel anders dan pesten. Pesten is het wanneer je iemand bewust kwaad doet. Pesten is niet grappig! Uiteindelijk heeft het heel nadelige gevolgen voor degene die wordt gepest. Helemaal van nu is het fenomeen ‘cyberpesten’. Misschien is dat nog wel erger dan fysiek pesten. Want het gebeurt vaak onzichtbaar terwijl het heel duidelijke gevolgen heeft. Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij pesters gebruik maken van sociale media en de mobiele telefoon. Dit is laf! Héél laf! Bij cyberpesten verspreidt de pester kwetsend materiaal over de gepeste via sociale media. Technieken gaan snel en volwassenen weten soms niet eens wat er allemaal speelt.

Overzichtelijke informatie in een brochure

Als Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld maken wij ons sterk voor een samenleving waarin mensen zich bewust zijn van wat pesten en geweld met iemand doet. En dan in dit geval specifiek pesten en geweld via
de digitale wereld. Met het uitbrengen van de brochure Cyberpesten willen we bereiken dat jongeren begrijpen dat deze vorm van pesten en geweld moeten stoppen. Maar ook de leerkrachten, ouders en verzorgers hebben veel aan deze uitgave als educatieve informatiebron.

Samenwerkingsverband 

Als Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld brengen we de brochure uit in samenwerking met een uitgeverij die conform de huidige wet- en regelgeving de inhoud, vormgeving, acquisitie en verspreiding verzorgt. Bij iedere uitgave van een brochure krijgen wij als stichting een ondersteunend bedrag. Zo kunnen wij onze doelstellingen en activiteiten continueren.

Maatschappelijke betrokkenheid

Besluit u te sponseren? Dan wordt de brochure Cyberpesten mede met uw ondersteuning gratis verspreid op scholen, instellingen en maatschappelijke instanties. Een prachtig doel waarmee u uw maatschappelijke betrokkenheid laat zien.

Voor meer informatie en bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de stichting: contact@zinloosgeweld.nl