Alcohol en drugs 

Drugs- en alcoholgebruik is een risicofactor voor geweldspleging. Drugs zorgen ervoor dat de gebruiker geen remmingen meer voelt, waardoor het makkelijker is om geweld te plegen. Er is een duidelijk verband aangetoond tussen alcohol- en drugsmisbruik bij uitgaansgeweld, deelname in het verkeer, huiselijk geweld en vandalisme. Als fysiek geweld onder invloed gepleegd wordt, dan is er in bijna de helft van de gevallen sprake van zwaar geweld. In een derde van de zaken leidt dit tot zwaar letsel of erger bij slachtoffers.
De daders zijn vaak nog erg jong en bijna alle zijn man. Bij een relatie tussen drugsgebruik en geweld moet een onderscheid worden gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Vaststaat dat softdrugs niet leiden tot meer agressiviteit. Grenzen van veiligheid worden verlegd en vervagen. Voor harddrugs geldt dat alleen bij frequent gebruik een verband met agressief gedrag aangetoond kan worden. Dit geldt vooral voor het gebruik van speed, cocaïne, amfetamine, ecstasy/MDMA, heroïne, lsd en bijvoorbeeld opium.