Gemeente als Vriend van de stichting

Als we het hebben over [zinloos]geweld is het de realiteit dat dit helaas directer en agressiever geworden is. Dit ver weg, maar ook dicht bij huis. De huidige tijd, dit met de aanwezige onrust en vooraf in te nemen standpunten, draagt hier helaas aan bij.
De stichting gaat voor meer bewustwording. Voor meer onderling respect, tolerantie en voor een veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Uw gemeente is als Vriend welkom. Samen sterk!
Wij nodigen alle gemeenten uit om onze visie en doelstelling voor de komende jaren als Vriend mede te realiseren.  Niet alleen betrokkenheid en sympathie, maar ook ondersteuning en een hechte samenwerking met uw gemeente is wenselijk.  Dit om onze activiteiten en projecten dag in dag uit te blijven plaatsen.

Meer bewustwording? Meer RESPECT!
Dit doen wij met het tot stand brengen van succesvolle bewustwording- en voorlichtings- projecten op basis- en middelbare scholen. Met acties in woonwijken en buurten en samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen. Het initiëren en begeleiden van activiteiten voor de horeca, sportverenigingen, buurthuizen, winkel- en uitgaansgebieden. Het aanbieden van een luisterend oor, waar mogelijk ondersteuning geven en waar wenselijk een schouder als steun geven.
Het realiseren van meer zichtbaarheid, meer respect en zelfrespect.

Wat bieden wij uw gemeente als Vriend van de Stichting

  • In samenwerking het plaatsen van een persbericht lokaal
  • Uitnodiging jaarlijks congres/netwerkdag Grand Hotel HuisTerDuin te Noordwijk
  • Vermelding[en] sociale mediakanalen en website stichting
  • Toezending van 1 lieveheersbeestje stoeptegels en een gevelbord Vriend Stichting
  • Het aanbieden van een digitale gepersonaliseerde oorkonde; Vriend van de stichting
  • Vrij gebruik van beeldmerk Vriend Stichting
  • Het initiëren van voorlichting voor basisscholen en voortgezet onderwijs
  • Aanbod voor hechte samenwerking en aanbod expertise
  • Gebruik van netwerk stichting
  • Het desgewenst tot stand brengen van ‘op maat’ gemaakte projecten en initiatieven

Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Sinds de oprichting heeft de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld met uiteenlopende initiatieven, mede geïnvesteerd om pestgedrag, agressie en [zinloos]geweld beter bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Dit o.a. met het aansturen van meer sociale cohesie, het tot stand brengen van verbindingen en het bewust lanceren van een ondersteunend en tastbaar symbool; het lieveheersbeestje. Sinds 1997 heeft de stichting een breed netwerk opgebouwd en de nodige expertise in huis.

Wat vragen wij als ondersteuning
Voor een samenwerking vragen wij hiervoor een bijdrage van € 2.500,- per jaar [minimaal 2 jaren].
Na bevestiging aanmelding Vriend zenden wij een digitale donatiefactuur.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en is niet btw plichting.

Vrienden worden?
Graag vernemen wij van u per e-mail contact@zinloosgeweld.nl of ons voorstel voor samenwerking aanspreekt. Een vermelding van uw gemeente, naam contactpersoon en [mobiele] nummer is wenselijk voor opvolging.

Tot slot
Zijn er voor nu vragen, dan vernemen wij het natuurlijk graag. Voor aanvullende informatie over de stichting, zie hiervoor de website of contact@zinloosgeweld.nl

Welke gemeenten zijn Vriend?