Gastspreken

Als bedrijf, scholenorganisatie, gemeente, serviceclub of bijvoorbeeld sportvereniging meer willen weten over [zinloos]geweld? Hoe je met elkaar je leefomgeving kan verbeteren? Geïnteresseerd hoe je project- of actiematig op uiteenlopende fronten een invulling kan geven om met elkaar agressie, pesten en geweld te verminderen? Om inzage te krijgen naar het aansturen van meer eendracht, sociale cohesie en harmonie in onze samenleving?

Bart Wisbrun komt als oprichter van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld en als gastspreker graag langs om iedereen te inspireren en te motiveren.

Stuur een e-mail naar contact@zinloosgeweld.nl en contact wordt opgenomen voor opvolging.

“Zien is geloven, geloven is volgen en volgen is doen.”