Geschiedenis Stichting

“Aan een ieder die zich aangesproken voelt… Bent u net als ik dat zinloze geweld zat? Ik begin nu een actie!
Een actie voor het leven. Gisteren heb ik een stichting opgericht die zich gaat verzetten tegen geweld met
de daarmee gepaard gaande normvervaging, zowel geestelijk als fysiek, op straat als binnenhuis, nationaal
als internationaal”.

Dit is de opening tekst van het eerste persbericht [22 september 1997] van Bart Wisbrun,
initiatiefnemer en oprichter van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.

Zijn filosofie is simpel: “Geef mensen het vertrouwen dat je altijd iets kan doen om op een positieve wijze je eigen leefomgeving te verbeteren en… Laat zien waar je voor staat! Er kan altijd meer gedaan worden tegen pesten, agressie en geweld. Tegen zinloos geweld.”

De aanleiding van de oprichting van de stichting was het overlijden van Meindert Tjoelker uit Leeuwarden.

“Eén minuut stilte niet genoeg is!”