Tips voor ouders 

Wat kunt u als ouder doen als je kind gepest wordt? Het hoge woord is eruit. Uw kind wordt gepest.
Als u als ouder goed hebt geluisterd, kunt u samen met uw kind een oplossing bedenken. 
Het belangrijkste is dat het pesten ophoudt. Bespreek dat ook met uw kind. Denk bij oplossingen aan:

 • Maak in ieder geval duidelijk dat het niet aan uw kind ligt dat hij/zij gepest wordt. Ieder kind is anders en uw kind is goed zoals het is. Een training kan op zijn plaats zijn, maar dan bijvoorbeeld met de hele klas
  of later, als het pesten achter de rug is.
 • De school op de hoogte brengen.
 • Eventueel de ouder van het pestende kind spreken. Bedenk van tevoren of u in staat zult zijn uw emoties in bedwang te houden. Bij een extra conflict, nu tussen ouders, is uw kind niet gebaat. De school kan eventueel als bemiddelaar optreden.
 • U zou het pestende kind aan kunnen spreken. Dit zal uw kind niet altijd helpen, omdat het kind dan
  niet in staat wordt geacht zijn eigen boontjes te doppen en zijn ouders erbij moet halen.
 • Samen met uw kind een boek lezen over pesten. Op deze manier zal uw kind merken dat hij/zij
  niet de enige is die anders is.
 • Helpen of stimuleren nieuwe vrienden te maken.
 • Uw kind helpen om medestanders te vinden, die kunnen helpen het pesten terug te dringen.
 • Helpen een uitlaatklep te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van sporten, hobby’s of andere leuke activiteiten.

Zoek ook eventueel als ouder zelf steun, bij bekenden, via internet of bij een professional.
Het kan emotioneel zwaar als je kind gepest wordt of zelf pest. Het kan dan helpen om er met iemand
over te kunnen praten.