Jaarverslagen en jaarrekeningen

Recente jaarrekeningen en toelichting van het werven van inkomsten en besteding vermogen door de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in te zien op de pagina: Doneren – ANBI regeling. Oudere jaarrekeningen en jaarverslagen van de stichting zijn op aanvraag digitaal te verkrijgen. Bij interesse voor meer inzage, e-mail een verzoek hiervoor naar contact@zinloosgeweld.nl