Wie pesten?

Meestal zijn er bij pesten drie partijen, namelijk:

  • De pesters: Dit zijn vaak kinderen die hun boosheid en woede af moeten reageren en niets anders
    weten te bedenken dan pesten.
  • De zondebok(ken), het slachtoffer(s): Dit zijn kinderen die gepest worden.
  • De meeloper[s]: Dit zijn kinderen die niets durven te zeggen omdat ze bang zijn zelf het slachtoffer
    te worden. Deze zogenaamde partij is niet neutraal, want zij kiezer ervoor niets te doen om
    het pesten te stoppen. Je zou ze zelfs ook pesters kunnen noemen!