Pesten op het werk

Pesten op het werk komt vaker voor dan men denkt. Uitgaande van beschikbare informatie zijn op jaarbasis meer dan 80.000 personen structureel slachtoffer van pestgedrag op het werk [mobbing].

Denk bij pestgedrag op werk, wat strafbaar is, aan negeren van iemand, kleineren, sarren, buiten sluiten, seksuele intimidatie of bijvoorbeeld intimideren en discrimineren. Dit alles is niet goed te praten.
Door pestgedrag krijg je dat mensen niet meer naar behoren kunnen functioneren. Het schaadt de gepeste persoon en de onderneming. Opvolgingen kunnen zijn dat er gezondheidsklachten ontstaan, men thuis blijft, in privésfeer situaties ontstaan met mogelijke onwenselijke spanningsvelden en gevolgen in gezin
en omgeving.

Indicaties van jaarlijkse kosten door pesten op het werk verschillen. Derden geven aan dat 3,6 miljard euro per jaar een reële kostenpost is. Denk hierbij aan niet op het werk verschijnen, loonbetalingen, gebruik van medicatie of nodige psychische ondersteuning en passende begeleiding voor de gepeste persoon.

Anders denken, anders doen?

Is een besparing van de onnodige kosten van 3,6 miljard euro haalbaar? Zeker! Wellicht te simpel gedacht, maar een jaar lang niet pesten op het werk bespaart ons als samenleving dan heel veel geld. 3,6 miljard euro! Verbinden wij dit initiatief aan alle landen die gebruik maken van de euro, dan winnen wij met elkaar minimaal een bedrag van 70 miljard euro. Een immens bedrag waar wij veel goeds mee kunnen doen. Investeringen in zorg, milieu, veiligheid, openbaar vervoer? Zeg het maar!

Ook initiatief nemen om pesten op het werk tegen te gaan? Advies nodig? E-mail naar contact@zinloosgeweld.nl 

Geef het een kans en stop met pesten op het werk!