Privacy Verklaring van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld – AVG

De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld stimuleert en ondersteund initiatieven voor verbetering van
de woon,- werk,- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van
de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld.

Voor digitale nieuwsbrieven, schrijven per post, overige communicatie en werving van donaties verwerken wij een aantal gegevens, als verwerkingsverantwoordelijke, die als persoonsgegevens onder de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] vallen. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor het zorgvuldig en juist verwerken van uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, waarbij
wij u hierbij verder informeren in deze verklaring.

  • De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: Het informeren d.m.v. nieuwsbrieven en overige [digitale] communicatie. Het werven van donaties. In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht tot donatie. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor administratieve verwerking hiervan.
  • In overeenstemming met de AVG bewaren wij uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn en de persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.
  • De stichting neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen, om misbruik en/of onbevoegde toegang en/of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
  • U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Voor gebruik van uw recht en/of vragen kunt u contact opnemen met
    de stichting, contact@moed.nl

Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Postbus 359 – 2200 AJ Noordwijk. KvK-nummer; 41170108 – E-mail: contact@zinloosgeweld.nl