Burgerarrest

Mag iemand die getuige is van een misdrijf de verdachte aanhouden? Volgens het wetboek mag je,
als je iemand op heterdaad betrapt, de verdachte aanhouden. Er zijn wel eisen en voorwaarden aan
het zogeheten ‘burgerarrest’. Zo moet de aangehoudene ‘meteen’ aan de politie worden overgedragen.
Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag de aanhouder dwang uitoefenen, bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat. Er is echter een duidelijke grens aan het gebruik van geweld. Wanneer het geweld doorgaat nadat iemand is aangehouden, slaat het om in redeloos geweld.
Dit is strafbaar.