Willen wij meer of minder geweld!?

Als we praten over [zinloos]geweld is het de realiteit dat het véél vaker voorkomt en dit helaas directer en agressiever geworden is. Dit ver weg, maar ook dicht bij huis. De huidige tijd, dit met de aanwezige onrust, onverschilligheid, vooraf in te nemen standpunten en polarisatie dragen hier helaas aan bij. De stichting gaat voor meer bewustwording. Voor meer onderling respect, tolerantie en voor een veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Wij gaan voor meer bewustwording en minder geweld!

Dit doen wij met het tot stand brengen van succesvolle bewustwording- en voorlichtings- projecten op basis- en middelbare scholen. Met acties in woonwijken en samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen. Het initiëren en begeleiden van activiteiten voor de horeca, sportverenigingen, buurthuizen, winkel- en uitgaansgebieden. Het aanbieden van een luisterend oor en bereikbaar zijn. Ondersteuning geven en waar wenselijk een oor en een schouder als steun geven. Het realiseren van meer zichtbaarheid, meer respect en zelfrespect.

Financiële steun en samenwerking is nodig!

Het verminderen en het beter bespreekbaar maken van de oorzaken en gevolgen van geweld [fysiek, psychisch, verbaal of geweld in beeld en schrift] kunnen wij als stichting niet alleen.
Sinds de start heeft de stichting al haar werkzaamheden zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid of fondsenaanbieders tot stand gebracht. Wij vragen gevoel en betrokkenheid,
maar hier zijn wel financiële injecties en constructieve samenwerkingsverbanden voor nodig.

Vriend worden van de stichting?

Wij verwelkomen iedereen die de stichting op een positieve wijze wil en kan ondersteunen.
Dit als particulier met een donatie, bedrijf of gemeente als Vriend om onze doelstelling en visie mede breder uit te dragen. Alleen is maar alleen! Zie hiervoor: https://zinloosgeweld.nl/vriend/

Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

Sinds de oprichting, september 1997, heeft de stichting [politiek onafhankelijk] met uiteenlopende initiatieven, mede geïnvesteerd om pestgedrag, agressie en [zinloos]geweld beter bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Dit o.a. met het aansturen van meer sociale cohesie, het tot stand brengen van verbindingen en het bewust lanceren van een ondersteunend, bruikbaar en tastbaar symbool; het lieveheersbeestje.
Het verbeteren van je leefomgeving begint bij jezelf! Er is moed nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren. De stichting staat synoniem voor Moed! Burgerlijke moed. Civil Courage!

Oprichter en initiatiefnemer, Bart Wisbrun, vraagt om wij meer of minder geweld willen. De stichting gaat voor minder geweld en meer onderling respect! Wij nodigen u uit en moedigen iedereen aan om onze visie en doelstelling mede te realiseren.

 Zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Mal6BLAez9k