Gratis Het Rode Boekje [met zwarte stippen]

Vanuit de stichting hebben wij een handzaam A6 boekje [zakformaat] ontwikkeld. Het Rode Boekje is geschikt voor kinderen vanaf de leeftijdsgroep groep 8 basisschool, middelbare onderwijs en voor
de huiskamer
. Het is een 40 pagina tellend handboekje, tevens naslagwerk, vol met tips voor jong en oud om pesten en zinloos geweld met elkaar te voorkomen, te bespreken, inzichtelijker te maken en een halt toe te roepen.

Enkele voorbeelden van thema’s die in Het Rode Boekje aandacht krijgen zijn: Uitleg wat [zinloos] geweld is en wat te doen als kind en/of ouder met [digitaal] pesten en geweld. Informatie en uitleg over de thema’s respect, risico’s gebruik alcohol en drugs. Informatie over geweld [fysiek, verbaal, psychisch], wapenbezit, agressie in het verkeer, LHBTI, gedrag richting hulp- en dienstverleners, toelichting over geloof, racisme en o.a. discriminatie.

Als we praten over geweld kunnen wij niet ontkennen dat dit helaas directer en agressiever geworden is.
De huidige tijd, dit met de aanwezige onrust en vooraf in te nemen standpunten, draagt hier helaas aan bij. Zonder inzage van kennis en het weten waar grenzen liggen neemt pestgedrag en verbaal en fysiek geweld toe. Het voorkomen is beter dan genezen!

Doel van Het Rode Boekje is het meer inzichtelijker maken dat pesten en geweld onacceptabel is. Aansluitend willen wij vanuit de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld de lezer[s] op een directe en positieve manier voorlichten dat je altijd zelf iets kunt doen om pesten en geweld te verminderen en te voorkomen. Als stichting gaan wij voor het plaatsen van meer bewustwording, tastbare en begrijpelijke voorlichting en het aansturen voor meer interactie.  

Het Rode Boekje is gratis exclusief de verzendkosten, zie: https://zinloosgeweld.nl/gratis/boekje.
Of vraag 30 exemplaren voor klas/school aan, zie: https://zinloosgeweld.nl/webshop/boekje.