Wat is pesten?

Pesten is een vorm van zinloos geweld. Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. De geplaagde kan zich verdedigen als dat nodig is. Het geplaag duurt meestal kort en is ‘vriendelijk’ of zelfs grappig bedoeld. Pesten is als iemand zich niet of moeilijk kan verdedigen. De pester heeft alle macht. Pesten is kwetsend bedoeld.

Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen [lichamelijk geweld], maar ook iemand geestelijk pijn doen
[psychisch geweld]. Je bent bang, wordt uitgescholden of buitengesloten. Maar ook de dreiging dat je geslagen kan worden kan iemand angstig en onzeker maken. Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn
dan lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en gefrustreerd maken. Je wordt onzeker, hebt minder vertrouwen in jezelf en het wordt ook moeilijker om anderen te vertrouwen. Dit nare gevoel werkt vaak nog lang door, ook als het pesten al is gestopt. In het ergste geval ziet een slachtoffer zelfs de leuke dingen in het leven niet meer.

Een buitenstaander kan niet altijd aan iemand zien dat hij/zij uitgescholden of buitengesloten wordt. Sommige gepeste kinderen willen dit aan niemand vertellen. Maar als anderen dit niet weten, kunnen ze je niet helpen om het pesten te stoppen. Daarom is het belangrijk dat je er toch altijd met iemand over praat. Iemand die je vertrouwt. Dit kan je vader of moeder zijn, je opa of oma, juf of meester. Of misschien vertel
je het liever een vriend[in]. Je kunt natuurlijk ook altijd bellen, bijvoorbeeld naar de Kindertelefoon. www.kindertelefoon.nl

Digitaal pesten [internet of via de telefoon]. Over deze vorm van dreigen en pesten wordt de laatste tijd veel over geschreven. Op een eenvoudige manier kan de dader anoniem blijven, weet het slachtoffer niet wie
de pester en dader is. Digitaal pesten is dus een erg laffe vorm van pesten.

Wat heel erg belangrijk is: Vergeet nooit; er is altijd iemand die je kunt en wil helpen!