Gedragsregels Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

Doelstelling en missie van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld zijn het realiseren en het tot stand brengen van initiatieven voor verbetering van de woon,- werk,- en leefomgeving, derden bewuster maken van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld, het aanzetten tot meer onderling respect en het tot stand brengen van meer betrokkenheid wat zal leiden tot het verminderen en minimaliseren van pesten en geweld. Als staat beschreven in de notariële akte van oprichting van De Stichting Tegen Zinloos Geweld, oktober 1997.  

Onder de gedragsregels [code of conduct] valt dat er geen misbruik gemaakt wordt van de naam en/of project,- en/of campagnenamen van de stichting. Geen misbruik gemaakt wordt van de boodschap, teksten en beelduitingen van de stichting en het beeldmerk; het lieveheersbeestje®. Er een juiste invulling gegeven wordt, uitgaande de visie en doelstelling van de stichting, van te initiëren en lopende wenselijke projecten, campagnes en overige activiteiten. Dit door en vanuit medewerkers van de stichting en door en vanuit samenwerkende personen, partners, bedrijven, instanties en organisaties die direct en/of indirect verbonden zijn aan de stichting. Dit onder de gedachte voor “goede doelen” activiteiten geëxploiteerd worden die het goede doel dienen zoals men dat van een goed doel zou mogen verwachten.

Aansluitend valt onder de gedragsregels voor allen het bewaken en uitvoeren van de huidige visie en doelstelling van de stichting. Dat in- en verkopen van producten en/of diensten marktconform worden aangeboden en inzichtelijk, gelijkwaardig en transparant zijn. Conform ANBI regeling en norm CBF-keurmerk zijn en alles handelend binnen de bandbreedte van de Nederlandse wet en regelgeving. Tot slot dat er geen ongewenste voorkeuren, misleiding, uitsluiting, discriminatie of racisme zal plaatsvinden [Artikel 1 – De Nederlandse Grondwet].